Kategori: Mimari

Rüya Evler

Görsel, kuramsal olarak Wölfflin tarafından da geliştirilir. Wölfflin,in şeması, görsel ve resimsel görüde, kapalı veya açık formun, çoğulluğun ve tekilliğin, mutlak ve göreli netliğin yüzeyselliğinde ve derinliğinde özetlenebilir. Bu durumda …

Muhteşem Mimari Harikaları

Mimarlık yapayın mantığı olduğundan her şey teknik halini alır; ve mimarlık dünyanın “işgal edilmesi”nin olduğu gibi hayatta kalmanın da birincil tekniği olduğu için, her şey mimarlık halini alır. Metropol, tekniğin …

Hayallerinizin Evleri

Baumgarten mimarlık üzerine yazmaz; fakat Aesthetica aşağı yukarı hiç kullanılmayan Yunanca bir sözcük Latince bir sözcüğe dönüştürülerek bu başlık konmuştur isimli çalışması gene de çok önemlidir, çünkü bir estetik biliminin …

Mimari Daireler

Mimarlık içinde “estetik farklılaşma”yı krize sokan sanatı işaret ederek, Heidegger’in karşılaştığı, fakat çözmediği düğümü, “estetik” alanı içinde biçimsel ve açık olarak çözmek Gadamer’e kalacaktır. Klasik estetik formülasyonunu Baumgarten ve Kant’ın …

Muhteşem Evler

Her ne kadar estetik mimarlık kuramı ve eleştirisinden farklılaşsa da, eserlerini ondokuzuncu yüzyılın ortalarında vermiş ve mimarlık tartışmalarında, tarihinde azımsanamayacak bir etki yaratmış olan üç kişinin çalışmalarından burada bahsetmeden edemeyiz. …

Adadan Muhteşem Bir Kim İstemez ki?

Burke, güzelliğin parçalar arasındaki belirli bir orantıya mecbur kılınmasını yadsır, çünkü “güzellik akim yardımına ihtiyaç duymazken”, orantılar, “neredeyse bütünüyle duyular ve imgelemler üzerinde işleyen bir ilk nedenden çok, ‘idrak’ın bir …

Modern Mimari Daireler

Doğru ya da yanlış kabul edilen yapı yapma biçimlerinin tanımlanabilmesi için estetik kriterlerin araştırılmasına yönelen, arkasında taşıdığı güçlü faydacı gelenekle, Anglosakson estetik araştırmacısı Scruton da, mimarlığın, tüm dekoratif sanatlar gibi, …

Mimari Daireler

Mimesis çok yönlü bir kavramdır: görünenin yalanıyla bağıntılı basit bir yeniden üretim eylemidir; gnoseolojik boyutu vardır; bilenle bilinen arasındaki ilişkiyi mümkün kıldığından Yunan dünyasındaki bilme biçimlerini de ilgilendirir; bilmek bir …

Modern Mimari Daireler

Bir mimarlık mimarisi yanında bir felsefe mimarisi de vardır: mimarlığın özgül inşasının yanı sıra düşünce de inşa edilir. Düşünceyi yapısöküme uğratmak, beraberinde, düşüncenin içinde olduğu mekânın da, yani mimarlığın da …

Mimari Daireler

Frizlerle ilgili her şey, yani nakış sanatının kâşifi sayılan Küçük Asya halkı Frigyalıların işleri, dinsel giysilerin şekillenmesine hizmet eder. İtalyanca’da üzeri örtülü, eğimli çatıyı anlatmak için kullanılan timpano sözcüğü, aynı …