Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Lambalar iyi seçilmelidir

Gerekli korunma önlemlerinin teknik olarak geliştirilmediği lambalar da tehlikeli olabilirler. Üstelik yalnızca masa lambaları değil, tavana asılanlar da tehlikeli olabilirler: Çocuk masanın üstüne çıkarak ya da yatağın üstünde ayakta durarak bunlara ulaşabilir.

Lambaların her evdeki yerleştirilişi ayrı olduğundan, alınabilecek bütün önlemleri sıralamak kolay değildir. Genel olarak söylenebilecek şey, tavan lambalarının çocuğun ulaşamayacağı yükseklikte olmalarıdır (lambaya erişebilmek için üstüne çıkabileceği eşyaların düzeni bile göz önüne alınmalıdır). Ayrıca, lambaların bazı teknik özelliklerine dikkat edilmeli, gereken önlemler (korunmalı kablolar ve üstü kaplı iletkenler; üstleri kapalı bağlantılar; yalıtkan duylar; mahfazalı ampuller; vb.) için bir elektrikçiye başvurulmalı, böylece doğabilecek tehlikelerin önüne geçilmelidir. Bu konuda masraftan kaçınmak pek yerinde bir davranış olmaz.

Masa lambaları ya da döşemeye yakın yerleştirilen lambalar, çocuğun yazarken, okurken, oynarken, vb. durumlarda kolaylıkla erişebileceği elektrikli aygıtlardır. Bunlara ıslak elle dokunmak ya da suyun temas etmesi durumunda tehlike daha da büyüyecektir. Çocuk, odasındaki bitkileri sularken, akvaryumuyla ilgilenirken ya da suluboyayla resim yaparken suyla temas eder ve ıslak elle elektrik aygıtlarını tutması son derece tehlikeli olur. Bu yüzden masa lambaları, tavan lambalarına oranla çok daha fazla özen ve dikkat isteyen aygıtlardır. Çocuğun lamba duylarına ya da akım taşıyan bazı iç parçalara ulaşmasına engel olmak için, söz konu

su parçaların iyice yalıtılmaları ve elden geldiğince saklanmaları gerekir. Masa lambalarının ampul takılan bölümlerinin elektrik akımını geçirmeyen seramikten olması, güvenlik açısından son derece önemlidir. Yalnız seramik parçaların düşme ya da çarpma durumlarında kolayca kırılma gibi bir sakıncaları vardır. Kısa sürede ısınmayan ve su tutmayan tenekeden olmaları da yararlıdır, böylece suyun ya da çeşitli sıvı maddenin yaratabileceği tehlikelerden bir ölçüde de olsa sakınılır.

Çocukların kolaylıkla sökebileceği, istenilen yere taşınabilen modellerden de sakınmak gerekir.

Önce üst kapak, ileri doğru itilir,kaydırılarak açılır (1).

Aygıtı duvara tutturmaya yarayan vidalar iyice sıkılır (2).

Kabloların aygıta takılan uçları açılıp,uç bölümleri

kendi üstüne doğru kıvrılıp, aygıttaki yerlerine takılır (34).

Otomatik durdurucunun üst kapağı, aygıta takılan kabloyu bütünüyle kaplayacak biçimde yerine oturtulur (5).

Aygıtın alt kapağı çıkarılıp, kablo yuvaları ve aygıtın duvara tutturulmasını sağlayan vida deliği ortaya çıkarılır (6).

Bu vidalar iyice sıkılır (7) Çıkış kabloları yuvalarına takılıp, bu kabloların

yuvalarda durmasını sağlayan vidalar sıkılır ve kablo koruma borusu yerine oturtulur (8).

Alt kapak yerine takılınca, aygıt çalışmaya hazırdır.

Gözlerin fazla ışıktan rahatsız olmasını önlemek için, ışığın istenilen güçte azaltılıp çoğaltabilmesini sağlayan elektrik düğmeleri kullanılabilir ya da bu düzen elektrik kablosuna yerleştirilebilir (bu durumda, açılıp kapatılabilen değil, çevrilerek ışığı istenilen güçte ayarlayabilen bir mekanizma vardır; bu mekanizma sağa sola çevrilerek odanın aydınlanması istenilen ölçüde azaltılıp artırılabilir).

Sivri köşeler

Mobilyalar çocuk odasına yerleştirilirken sivri köşelerine dikkat etmek

gerekir; çünkü çocuklar için, yetişkinlerin önceden kestiremeyecekleri kadar tehlikeli olabilirler. Sivri köşelerin yalnızca oda içinde yatay olarak yer alanlarına değil (masa, çalışma masası, karyolanın baş ve ayak bölümü, kitaplıkların rafları, vb.), dikey olanlarına da dikkat edilmeli, köşeleri kesici olabilecek eşyalar çocuk odasına sokulmamalıdır: Çocuk,ayağı kayarak düşme ya da çarpma sonucu tehlikeli biçimde yaralanabilir. Bazı kapıların sivri köşeleri de tehlikeli olabilirler. Ayrıca, kenarları yuvarlatılmamış profil metal çubuklardan ya da sökülüp takılabilen plaka ve

dikmelerden yapılmış dolapların da çocuk odasında yeri yoktur.

Camlar

Evde çocuklar için son derece tehlikeli olabilecek şeylerden biri de, camlardır (özellikle balkon kapılarının ve iç kapıların camları). Çocukların koşarken çarpmaları olasılığı göz önüne alınarak, balkon kapılarının camlarına kırılmamaları için, metal profil ya da çubuklar, kafes biçiminde tel örgüler takılabilir. Camlarla ilgili “güvenlik önlemleri”n den biri de, normal camların yerine çift cam (“ısıcam”) yerleştirmektir.

Cam yalnızca kapı ve pencerelerde değil masa üstlerinde, aynalarda, resim çerçevelerinde de kullanılan bir maddedir. Gerek resim çerçeveleri ve aynalar, gerek vazolar, çeşitli kaplar, kül tablaları çocuğun erişemeyeceği yerlerde olmalıdır.

Kesici yüzeyler

Çocuğun odasındaki dolapların, kapı ve pencerelerin çok keskin sivri köşelerinin ortadan kaldırılması gerektiği gibi, elden geldiğince, metal yüzeylerdeki çapaklardan, mobilyaların üstündeki kopuk yarık bölümlerden kurtulmak, çeşitli plaka parçalarının birleşme ve bağlantı yerlerinden sakınmak gerekir. Gerçekten bütün bu bölümler zaman içinde,üstelik çocuğun becerikli ve meraklı parmaklarının da yardımıyla, oldukça tehlikeli, bıçak gibi keskin hale gelebilirler.

Bu arada çok sık raslanan bir yanlış da, bir çerçeveyi asmak için kullanılan çivinin, çerçeve artık kullanılmadığı halde, duvarda bırakılmasıdır: Çocuklar oynarlarken, zıplarlarken bu çivilere çarpabilirler. Ayrıca sökülen rafların yada dolapların vidalarının gevşemiş olması, keskin kenarlı ya da üstü çapaklar, çentiklerle dolu olması, tehlikelidir. Yapılacak en iyi şey plastik, tahta, kenarları yuvarlatılmış metallerden yapılmış raf ve dolaplar kullanmaktır.

Elektrikli aygıtlar

Çocuğun odasında, bulunmasalar bile, evdeki elektrikle çalışan aygıtla* rın çocuğa zarar vermemesi için gerekli önlemleri almak gerekir. Elektrikli ev

Bir evde çocuk varsa aşağı yukarı her şey ona göre düzenlenmeli ve ayarlanmalıdır. Çocuk eşyalara dokunabilir, ne olduklarını anlamak isteyebilir, bunlara tırmanabilir,yani davranışlarında ve seçiminde son derece özgürdür. Her şeyden önce, tehlikeli olabilecek her şey çocuğun ulaşamayacağı yerlerde ve konumlarda tutulmalıdır. Ayrıca, banyo küvetinin, çocuğun büyük bir mutlulukla suyun içinde çırpınıp duracağı bir yüzme havuzu olmadığı, asla unutulmamalıdır. Banyo,kuşkusuz küçük için ilgi çekici bir yerdir; ama yanında biri yokken, yalnız başına banyoda bırakılmamalıdır. Soldaki ve sağdaki fotoğraflarda oldukça sakıncalı iki yerleştirme görülmektedir.

aygıtları güvenlik mekanizmalarıyla donatılmalı, tümü toprak hatlı prizlerde çalıştırılmalıdır. Çocukların özellikle banyodaki elektrikli aygıtlardan uzak tutulması gerekir; çünkü bu aygıtların ıslak ellerle tutulması, çalışırlarken kurcalanmaları çok kötü kazalara yol açabilir. Özellikle saç kurutma makineleri, elektrik sobaları ve vantilatörler ortadan kaldırılmalıdır: Anababala

rının gözetiminden uzaktayken, çocuklar, bu aygıtları küvet içinde ya da duş altında kullanmaye çalışabilirler. Mutfakta da bütün elektrikli aygıtlara ve elektrik donanımına dikkat etmek, çocukları

özellikle elektrikli fırından uzak tutmak gerekir. Çocukların kolayca erişebile

cekleri bir konumda bulunan fırın, çocuk tarafından kurcalandığında yalnızca

elektrik donanımında ister istemez bozulmalara yol açmakla kalmayıp, tehli

Çizimde, kırmızı yuvarlak içinde çoğunlukla ciddi sonuçlar doğuran bir takım kazalardan sakınmak isteniyorsa, özenle üstünde durulması ve gözetilmesi gereken şeyler verilmiştir.

keli biçimde yanmasına yol açabilir.

Gazla çalışan aygıtlar

Aynı dikkat havagazı ve tüpgaz konusunda da gösterilmelidir. Bu tehlike yalnızca çocuklar için değil bütün ev halkı için de

geçerlidir. Havagazı ve tüpgaz, uygun güvenlik önlemleri alınarak kullanılmalı, detantör ve borular sık sık kontrol edilip, gerektiğinde değiştirilmelidir.

Havagazını açan musluklar ve tüpgazla çalışan fırınlar, hep el altında bulunan,kolayca kullanılabilen aygıt ve düzeneklerdir. Bu yüzden havagazı ve tüpgazla çalışan aygıtlar satın alınırken gerekli güvenlik donanımı olanların yeğlenmesi, hem çocuğun bunları kolayca açmasını, hem de gaz kaçağıyla zehirlenme olasılığını engeller. Söz konusu aygıtların kullanılmadıkları zamanlarda, havagazında sayacın düğmesi, tüpgazda detantör, kapalı tutulmalıdır. Gazla çalışan termo

sifonların çalıştırılma düzenlerinin de çocuğun kendi başına çalıştıramayacağı biçimde ve konumda olması gerekir.

Çok dikkat isteyen bir başka konukevleri ısıtmada oldukça yaygın biçimde kullanılan elektrik ve gaz sobalarıdır. Bu aygıtlar çoğunlukla çocuğun kolayca erişeceği yerlerde bulundurulduklarından, ay rica çalıştırılmaları da kolay olduğundan, sürekli bir tehlike kaynağıdırlar.
Ev Nasıl Dekore Edilir | Mobilya ve Ev Dekorasyonu Trendleri Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Dekorasyon | Çocuk Odası Dekorasyonu | Feng Shuiye Göre Çocuk … Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Bebek odası nasıl dekore edilir | Maxi Dekorasyon – Maxi Dekorasyon Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Bebek odası nasıl dekore edilir | Maxi Dekorasyon – Maxi Dekorasyon Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Erkek Bebek Odası Nasıl Dekore Edilir – Ev Düzenleme Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Ev Dekorasyon Fikirleri » Çocuk Odası Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Erkek Bebek Odaları Nasıl Dekore Edilir? – Ev Dekorasyonu ve … Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir? | NasılKolay Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Bebek Odası Nasıl Dekore Edilir? Dizaynı, Mobilyası, Renkleri … Mobilyaevdekoru

Çocuk Odası Nasıl Dekore Edilir?

Yorum Yaz