Çoçuk odası nasıl düzenlenir?

Tek çocuğun odası

İkinci bir çocuk doğduğunda, çocuk odasının düzenlenmesini bütünüyle değiştirmek gerekir. Yeni doğan bebek geçici bir süre anababanın odasını paylaştıktan sonra, kardeşinin odasına yerleşecektir. O halde çocuk odasının kardeşler arasında nasıl bölüneceğine bir an önce karar verilmelidir.

Neler yapılabileceğini değerlendirmek için kâğıt üstünde odanın çeşitli planlarını hazırlamak, bu konuda şon derece yararlı olabilir.

Daha önce görüldüğü gibi, tek çocuğa ayrılan bir odada, en çok sevdiği eşyalar elden geldiğince bir arada olacak biçimde yerleştirilmelidir. Çocuk odası karmaşık olmamalı (odanın içindeki çocuğun değişik etkinliklerini karşılayan eşyalar ve bölümler belirli olmalıdır), açık ve yararlanılabilir olmalıdır (çocuk, odasına arkadaşlarını çağırabilmeli, çeşitli bitkiler ye tiştirebilmeli, hayvan besleyebilmeli’dir). Çocuk odasında kullanılacak malzemelerin ve donanımların kullanışlı olmalarına ve çocuğun gereksinimlerini karşılar durumda bulunmalarına dikkat edilmelidir. Çünkü, genelde, er ya da geç çocuğun kardeşleri olacak ve bu eşyalar yeniden kullanılacaklardır. Öyleyse, vakit geçirmeden bu tür bir düzenleme düşünülmelidir: Daha çok giyecek dolapları; kapaksız raflı dolaplar; karyolalar; masalar; vb.

Şimdi, konunun hangi ölçülerle ele alınacağını, sorunun hangi ölçülerle çözümlenebileceğini gözden geçirelim.

Karşı sayfadaki çizimferde ve fotoğrafta, tek çocuk odası için üç yerleştirme düzeni önerilmiştir. Fotoğrafta ve birinci çizimde karyola, odanın köşesine konulmuş, ikinci çizimdeyse duvara diklemesine uzatılmıştır. Çizimlerde çalışma bölümü pencerenin önünde yer almaktadır. Kullanılan alana göre, küçük ya da büyük bir giyecek dolabı boş duvara dayanacak biçimde yerleştirilmiştir. Üstteki fotoğrafta ve soldaki çizimlerdeyse, çocuk odasına iki karyola yerleştirmek için değişik çözümler görülmektedir.

Değişik çocuk odaları için değişik ölçütler

Çocuk odası yeterince genişse, gün boyu değişik zamanlarda kullanılan ve değişik işlevlere göre farklılaşan ilgi noktalarında eşyalar toplu halde bulundurulmalıdır.

Çocuk odasına iki karyola yerleştirmek için başka öneriler: Birinci çizimde odayı paylaşanlardan her birine eşit bölümler ayrılmıştır; karyolalar, giyecek dolapları ve çalışma bölümü için masalar bakışımlı olarak yerleştirilmiştir. İkinci çizimde oyuna ayrılan serbest alanı genişletmek eğilimi güdülmüştür. Karşı sayfadaki çizimlerdeyse odalar büyüktür; karyolalar birbirine paralel olarak ya da odanın aynı köşesine doğru duvar boyunca yerleştirilmişlerdir. Çalışma bölümü daha önceki çizimlerde olduğu gibi pencerenin önünde hazırlanmıştır. Alttaki ve karşı sayfadaki fotoğraflarda benzer karyolaların paralel olarak yerleştirildiği iki örnek görülmektedir.

Çocuk odasının çalışma bölümünde doğal aydınlanmanın en iyi biçimde olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma bölümünün yanındaki duvar enlemesine bölünerek, iki yana açık raflı dolaplar yerleştirilebilir ve bu dolaplara yaşına uygun eşyaları konulabilir.

Çocuk odasını platformlar yaparak hareketlendirmek

Özellikle döşenmesinde birtakım .“güçlükler” olan odalarda karşılaşılan engeller, daha karmaşık, ama kolaylıkla gerçekleştirilebilen çözümlerle giderilmelidirler.

Çocuk odasındaki değişik “ilgi alanları” birbirlerinden döşeme tabanında platformlar(yüksekçe sekiler) oluşturularak ayrılabilir, böylece farklı yükseklikler yaratılabilir. Çocuğun oyun ve çalışma alanı olarak kullanacağı yer yükseltilirken, yatma bölümü döşeme tabanı düzeyinde tutularak pencereden uzak, daha güvenli bir yerde bulunması sağlanabilir. Ayrıca bu iki düzey farkının bulunduğu yere, takılıp düşmeye engel olmak için basık sehpa ve masalar ya da odanın aydınlanmasını etkilemeyecek “saydam” kitaplık biçiminde açık raflı dolaplar konulabilir.

Bu çözümle sunulan olanaklar çoktur; sözgelimi, yerleşme planı değiştirilerek, pencerenin karşısındaki duvarların önüne karyolagiysi dolabı ve çalışmaoyun bölümü yan yana yerleştirilebilir. Böylece, uzamış ya da genişlemiş alanda bu iki bölüm, değişik yüksekliklerde gerçekleştirilmiş olur.

Çocuk odasında bu tür platformları yaptırmak için marangoz çağrılmalıdır. Önce platformun tahta ya da metal kafesi hazırlanır, sonra bu kafes sunta, kontrplak ya da duralitle kaplanır. Üst kaplama için odadaki eşyalara uygun malzemeler seçilmelidir: istenilen özellikte duvardan duvara halı; döşemelik yün halı; marley; parke; vb.

 

En Güzel Dörtlü Çocuk Odası Ranza Modelleri › Ev Dekorasyon ...

Çocuk Odası Nasıl Düzenlenir? › Ev Dekorasyon Fikirleri ...

Детская комната Юна. Игровой столик ...

Iç Tasarım Küçük Odalar › Modelleri Fiyatları 2015

Çocuk odası nasıl düzenlenir?

Çocuk Odası Modelleri, çocuk odaları en güzel çocuk odası ...

Çocuk odası nasıl düzenlenir?

Çocuk Odası Nasıl Düzenlenir? › Ev Dekorasyon Fikirleri ...

Yorum Yaz

+ 48 = 54