Dekorasyonda Fransız Saray Stilleri

Fransız saray stilleri

Eşi Catherine de Medicis İtalyan sarayından Fransa’ya birçok zariflik getirenbII. Henry (l547-1559)’nin saltanatı sırasında Fransız sarayı sanatta liderliği ele almıştır. Fransa XIV. Louis (1643-1715) ve onun ekonomi bakanı Jean Baptiste Colbert döneminde Avrupa’nın en güçlü ve abartılı ülkesi durumuna geldi. Özellikle Versay sarayı olmak üzere diğer bütün saraylar kralın sarayını taklit etmeye çalıştı.

XIII. Louis stili mobilyalar

XIII. Louis stili mobilyalar 16251643 tarihleri arasında görülmektedir. Barok ve Geç Rönesans döneminin etkisi oldukça fazladır. Flamanlı ressam Rubens’in bu stilin gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Kabine ve konsol bu dönemde fazla ilgi gören mobilyalar arasındadır.

Bu dönemin sandalye ve koltuklarında ayaklar genellikle burmah veya tornalıdır. Ayakların arasına ara kayıtlar konulmuştur. Kabriyal ayak uygulaması oldukça azdır. Aralıklar dikdörtgen şeklinde olup bazı koltuk örneklerinde yüksek tutulmuştur. Bu dönemin büfe ve dolapları ise kısa boylu tornah ayak uygulamalarının çok olduğu, kapakların üzerine burmalı veya kordonlu masif çerçeveler yapılarak aplikasyon oyma süslemelerle zenginleştirilen mobilyalardır. Alt kısımlarında genellikle çekmecelere de yer verilmiştir.

XIV. Louis stili mobilyalar

XIV. Louis dönemi (1643-1715) onun karşı konulmaz ihtişamı nedeni ile Barok olarak bilinir. Kral sarayları mükemmel Goblen duvar halıları ve az rastlanır yer halıları, iri ve ince bir şekilde oymalarla süslenmiş ve güzel desenli kumaşlarla döşenmiş mobilyalar, yaldızlı oymalarla yerden yükselen aynalar ve ihtişamh tarzda resimlerle dekore edilmişti.

Bu dönemin en belirgin özelliği mobilyalardaki ağır oyma ve süslemelerdir. Mobilyaların oymaları fildişi, sedef, bronz ve kaplamalardan yapılan kakma süslemeleri çok gösterişlidir. İlkçağ klasik süslemelerin etkisi görülmektedir. Bu dönemde yapılan mobilyalar arasında konsol, komodin, masa, sandalye, koltuk, büfe, karyola ve dolaplar önde gelenlerdir. Bu stilin gelişmesinde dönemin önemli sanatkarı Le Brun’un etkisi çok büyüktür. Ayrıca J. Lepautre ve Jean Berin gibi sanatkarlar da önemli süsleme örnekleri vermişlerdir. Daha sonraki dönemlerde salonların önemli mobilyası haline gelen divanların yapımına bu dönemde başlanmıştır.

XIV. Louis stili mobilya ve dekorasyonda genel özellik kullanılan malzemenin çok çeşitli olması ve süsleme motiflerinin zenginliğidir. Mobilyalarda kıvrımlar ve kavisli çizgiler önemli yer tutar. Koltuk, kanepe ve sandalyelerin arkalıkları yüksek, ayakları kıvrımlı ve kabartmalıdır. Tornalı ve kabriyal ayaklara da yer verilmiştir. Sandalye ve koltuklar özel olarak dokunmuş kumaş ve kadifelerle kaplanmıştır. Süslemelerde yunus balıkları, deniz kabukları, çiçek vazoları, savaş konularını içeren motifler ve yaldızla boyama önemli yer tutar. Ayrıca bakır ve bağa kakmalı, zarif süslemeli Boulle mobilyaların yapımı da bu döneme rastlamıştır.

dekorasyon, mobilya, ev dekorasyon, dekorasyon fikirleri, salon dekorasyonu

Yorum Yaz

− 4 = 4