Feng Shui ile Eski Dolapları Mutfakta Kullanma

mutfak-dolabi-tasarimlari-8

Eski Dolapları Mutfakta Kullanma Mu Chi’den Tai Chi doğdu. Yani yin ve yang. Yin ve yang, evrenin en ilkel veri toplama yöntemidir. Ne kadar basit görünse de evrenin tüm bilgeliğini içinde taşır. MÖ 4500’lü yıllarda Çin’de yaşamış olan Fu Hsi adında bir bilge, çevresini inceleyerek bu bilgileri yin ve yang ile ifade etmiştir. Fu Hsi yin ve yang’ı düz ve kesik çizgiler olarak belirtmiştir. Buna göre düz çizgi yang, kesik çizgi yin’dir. Bu bilgilerle tek başına bir yere varamadığı için üzerine birer çizgi daha ilave etmiştir. Bu hâliyle dört seçenek oluşmuştur. Bunların da yetersiz kaldığını düşünen Fu Hsi, üste bir çizgi daha ilave ederek üç çizgiye ulaşmıştır. Üç çizginin yin ve yang kombinasyonları ile 8 sembol oluşur. İşte bu 8 sembole Ba Gua, yani 8 trigram denir. Trigram üç çizgi demektir.

Fu Hsi’nin yeri ve göğü, etrafında meydana gelen doğal olayları inceleyerek ilham aldığı bu semboller bütün kültürler tarafından anlaşılmış ve neredeyse 6500 sene öncesine ait bu bilgi, zamanın testini aşarak günümüze kadar gelmiştir. Ba Gua, Çin metafiziğinde kullanılan en önemli kalıplardan biridir. Peki bu 8 sembol neyi temsil eder? Gök, yer, göl, ateş, deprem, rüzgâr, su ve dağ. Ba Gua sembolleri gök yukarıda, yer aşağıda olmak üzere özel bir şekilde yerleştirilmiştir. Doğudan doğan güneşin temsil ettiği ateş elementinin tam karşısında ise ateşin zıddı olan su yer alır.

Fu Hsi diğer dört köşedeki sembolleri Çin’in coğrafyasına bakarak koymuştur. Kuzeybatıdaki yüksek dağlar, güneydoğuya doğru alçalır. Bu neden le dağ trigramı kuzeybatıda, göl trigramı ise güneydoğudadır. Diğer iki köşe kuzeydoğu ve güneybatıya deprem ve rüzgâr trigramını koymuştur. Kuzeydoğu Japonya’ya yakındır ve deprem bölgesidir. Güneybatıda ise çöller vardır. Hiçbir korunak olmadığından rüzgâra açık bir yerdir. Eski Dolapları Mutfakta Kullanma yeni, 2015 Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, modern Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, en güzel Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, Eski Dolapları Mutfakta Kullanma yeni, 2015 Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, modern Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, en güzel Eski Dolapları Mutfakta Kullanma, Eski Dolapları Mutfakta Kullanma.

Feng Shui ile Eski Dolapları Mutfakta Kullanma ResimleriYorum Yaz

+ 64 = 74