Feng Shui Nedir

Feng Shui açısından kare ya da dikdörtgen biçimli odalar en iyi yatak odalarıdır. Asimetrik mekanların yaratacağı zehirli oklar bu odalarda oluşmaz, bu da eh’inin yumuşak ve kolayca akmasını sağlar.

Odanın tek bir girişi olmalıdır. İki kapının bulunması halinde giriş çıkış artabileceğinden oda sahibi huzurlu bir uykudan yoksun kalır.

Tavan eğimli olmamalı, çıplak ışık kaynaklarından sakınıl malıdır. Tavan eğilimliyse yatağı en yüksek olduğu yerin altına yerleştirin. Açıktaki ışık kaynaklarına iki bambu flüt ekleym.

Yatak odalarımıza gün boyu yeterince eh’i enerjisi akımını sağlamak önemlidir. Bu şekilde bizi gece boyu besleyen eh’i

enerjisi olur. Güneş ışığı iyidir ancak yatağa doğrudan düşen güneş ışığı istenmez. Bunun nedeni güneş ışığının yatağı aşın enerjilendirerek uykuya geçişi zorlaştırmasıdır.

Yatak odaları çekilip kendi başımıza vakit geçirebileceğimiz, kendimizi bütünüyle güvenlikte ve korunmuş hissettiğimiz mekanlardır. Dingin, içe dönerek geçirdiğimiz zamanlardan canlanmış ve dinlenmiş bir halde çıkmalıyız. Bunun için de gerekli nitelik ve nicelikte eh’iye ihtiyacımız var.

Yatak odaları çoğunlukla uyku dışında amaçlar için de kullanılır. Sözgelimi pek çok insan yatak odalarında çalışır. Bir tanıdığım bilgisayarını yerleştirebileceği tek yer burası olduğu için kitabını yatak odasında yazıyor. Böyle bir durumda odanın sahibinin düşüncelerini harekete geçirmek üzere fazladan eh’iye gerek vardır. Masanın üzerine asılacak bir kristal bu alandaki ch’iy’ı harekete geçirecektir. Odayı çalışma ve uyku bölümlerine ayırmak da iyi bir çözümdür. Bu özellikle odada egzersiz aletleri varsa önemlidir, iyi bir uykuyu güvence altına almak için ya

 

 

tağınızı elektrikli aletler, ofis gereçleri ve doğal olarak yatak odasında bulunmaması gereken nesnelerden ayırmanız gerekir.

Yatak, oda sahibinin içeri girenleri görebileceği şekilde yerleştirilmelidir. İdeal durum, içeri girenin görülmesi için başm kırk beş dereceden fazla çevrilmeyeceği bir pozisyondur (şekil 6A). Genellikle yatak için en iyi konum kapının çapraz karşısıdır. Odadan içeri girenin görülmesini kolaylaştırmak üzere ayna kullanılabilir.

Yatak destek kazanmak için bir duvara dokunmalıdır. Yatağın başı için en iyi pozisyon, duvarla temas halinde olmasıdır (şekil 6B). Eğer yatak duvarlardan birine değmiyorsa oda sahibi kendisini tedirgin ve rahatsız hissedebilir. Yatağın pencereye dayanması da arzu edilmez. Bunun nedeni eh’inin pencereden çıkması ve bu durumda gece boyu yeterince ch’i alamayacak olmanızdır. Yatak ve pencere arasında bir komodin ya da iskemle olması daha iyidir.

Yatağın ayak ucu odanın ana girişiyle karşı karşıya olmamalıdır (şekil 6C). Bu yerleşim, odadan içeri girende “tabuta” girme duygusu uyandırabilir. Geçmişte Çin’de insanlar yıldız haritalarına göre gömülürdü. Bu, kimi zaman ölümlerini izleyen bir ay boyunca gömülmemelerini gerektirebilirdi. Tapınakların bahçesine gömülmek için uygun günü bekleyen tabutlar dizilirdi. Yatağın kapıyı gösteren ayak ucu bunu hatırlatır.

Yatak çıplak bir ışık kaynağının altına yerleştirilmemelidir (şekil 6D). Bu konumda uyuyan insan, bedeninin ışık kaynağı altına gelen kısmında sağlık sorunları yaşayabilir. Işık, yatan kişinin sözgelimi göğsüne düşüyorsa bu kısmında sorunlar ortaya çıkabilir. Yatağa uzunlamasına düşen ışıkların evlilik sorunlarına yol açarak çifti er geç ayıracağına inanılır. Bununla birlikte kimi odalarda yatağı ışık kaynağının altına yerleştirmekten başka çare olmayabilir. Bu durumda ışığın yatağa uzunlamasına düşmesi sağlık sorunu yaratmayacağı için daha iyi olacaktır. Ancak evlilikteki ahengin gözetilmesi amacıyla ışık iki bambu flütün asılmasıyla düzeltilmelidir.

Kimi Feng Shui uygulayıcıları yatağın başucunun kuzeye bakması gerektiğini söyler. Bu şekilde kuzey kutbundan gelen manyetik güçten yararlanacağınızı, dolayısıyla daha iyi uyuyup uyandığınızda düşlerinizi de daha iyi anımsayacağınızı belirtirler. Bunu denedim ve dinlenme niteliğinde kayda değer bir fark deneyimlemedim. yine de odanın tasarımı buna el veriyorsa enerjinin doğal akımını izleyerek yatağın başucunu kuzeye yönlendirmek iyi bir fikirdir. Ama eğer bu olamıyorsa üzülmenize hiç gerek yok. dekorasyon mobilya

Yorum Yaz

93 − = 87