Feng Shui Salon

 Bu, ch’inin yukarı doğru akmasını sağlar. Saksı bitkileri de enerjiyi toplayan bir çözüm sunar.

Başın üstüne gelen zehirli oklar boğucu bir etki yaratacağı ve anlaşmazlığa neden olacağı için oturma gruplannı ışık kaynak lannın hemen altına gelecek şekilde yerleştirintyin. Bundan ka çınamadığmız durumlarda ışık kaynağının iki tarafına birer bambu flüt asın.

Şömine mekanda merkezi bir odak noktası oluşturur ve kış aylannda sıcak, keyifli bir ortam yaratır. Bununla birlikte şömine ch’inin bacadan akıp gitmesine de neden olabilir. Bunun çözümü şöminenin üzerine ch’ iyi odaya geri yansıtacak bir ayna asmaktır.

Çoğu evde eşyalar şömineye doğru yönlenir. Kış aylannda bunun yararlı olmasına karşın Feng Shui açısından bir iki koltuğun da sohbeti teşvik etmek üzere birbirine bakacak şekilde yerleştirilmesi daha iyi olacaktır. Ancak koltuklar şömineye fazla yakın yerleştirilmemelidir. Aksi takdirde aşın sıcak, konuşmalara da saldırganlık biçiminde yansıyabilir.

Bir başka yaygın alışkanlık da oturma grubunu televizyonun karşısına yerleştirmektir. Işık ve ses ürettiği için televizyon pozitif eh’i yaratmakla birlikte söyleşileri de öldürebilir.

Kullanılan eşya yirı ve yangın karışımı olmalı, kimi köşeli (yang) iken kimi de yuvarlak hatlı iyin) olmalıdır. Bazı Feng Shui uzmanlan bütün eşyanın yuvarlak köşeli olmasında ısrarcıdır ama pek uygulanabilir değildir bu ve insanların para fikrine yoğunlaşmasına da yol açabilir. Önemli olan, kullanacağınız eşyada kişisel olarak çekici bulacağınız uyumlu bir bileşim yaratmaktır.

Salon iyi aydınlatılmış olmalıdır. Ancak ışıkların aşın güçlü ve çiğ olmamasına dikkat edin. Tavandaki ışık kaynaklarını yer ya da masa lambalanyla dengeleyerek kullanın. Salonun enerjisini harekete geçirmek istediğiniz kısmını belirlemek için planının üzerine pakua yerleştirin. Salonun varlık alanı özellikle güçlüdür. Hakkınız olan ödülleri almanız için salonunuzun bu kısmını iyi aydınlatın. Burası değerli bir eşyanızı, bir saksı bitkisi ya da televizyonu yerleştirmek için en uygun yerdir.

Mobilyalarınızı varlık alanını odak noktasına getirecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde vurgulanmasının iyi olacağı diğer bölümler evlilik ve aile bölümleridir. Mekanın fazla geniş olmaması durumunda bu kısımlara rahat koltuklar koyarak söyleşileri teşvik etmek yarar sağlayacak bir yöntemdir.

Mekanın iki tarafında birbirlerine bakan iki kapının olması halinde salonda negatif eh’i oluşur. Eğer mümkünse iki kapı arasına bir paravan koyun. Değilse kapılardan birinin üzerine asılacak kristal ya da rüzgar çanı da işe yarayacaktır.

Birbirlerinin tam karşısında yer alan bir kapı ve pencere de negatif eh’ i kaynağıdır. Bunun çözümü, panjurun kanatlarını kapalı tutmaktır.

Birbirine bakan kapıların bir geçit oluşturması halinde eşyaları, oturanların girip çıkandan etkilenmeyeceği biçimde düzenleyin. Kapılar bir duvara yakınsa asılacak bir ayna kapı

lar arasında oluşan düz çizginin shar yaratan etkisini ortadan kaldıracaktır.

Ormma Odası

Oturma odası samimi ve rahat olmalıdır. Eşyalar gündelik olunalı, düzenlenişleriyle rahat bir sohbete ortam sağlamalıdır. Bu odanın derlitoplu olması da gereklidir. Oturma odaları genellikle herkesin eline geçeni attığı bir tür ardiye olarak da kullanılır. Eşyalar gözden uzak ve düzenli bir şekilde kaldırıldığı sürece oturma odasına böyle bir işlev vermede sakınca yoktur.

Aile genişledikçe bu mekanın kullanımı da değişebilir ve sözgelimi bir masa tenisi masasının yerini bilardo masası alabilir.

Odanın her bölümü ailenin pakuada belirtilen bir üyesiyle ilişkilidir. Örneğin en büyük erkek çocuğa ait nesneler doğuda, en küçük kız çocuğun eşyaları ise batıda olmalıdır. Odanın çeşitli kısımlarındaki dağınıklık evin bu bölümünün karşılık geldiği sakinin yaşamında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgilidir.

Fenç Shui Önemleri

68. Salonun en hakim köşesi ana kapının çapraz karşısına denk gelen köşedir. Duruma egemen olma anlamını taşıdığı için “evin reisi” için en uygun yer burasıdır.

69. Salondaki loş, karanlık bölümler karşılık geldiği, paku anın belirttiği yaşam alanında olumsuz etki yaratır. Gereken yerlerde yer ya da masa lambaları kullanarak ışığın salona yayılmasını sağlayın.

70. Mobilyaları salona eşit bir biçimde yerleştirin. Mekanın bir tarafında çok fazla eşyanın yığılması dengesizlik yaratır, enerjinin burada ağırlaşıp sınırlanmasına neden olur.

71. Eşyaları insanların aralarında engellendikleri duygusu taşımaksızın serbestçe dolaşabilecekleri şekilde yerleştirin.

72. Koltuk ve kanepelerin sırtları salon kapılarına bakma malı. Bu konumda oturan kişi kendisini güvensiz ve desteksiz hisseder.

73. Salon rahat ve çekici olmalıdır. Rahat koltuk ve kanepeler, yeterli ışık, bakmanın zevk vereceği resim ve süs eşyaları bu atmosferi sağlar.

74. Güney ya da doğuya doğru oturttuğunuz konuklarınız kendilerini daha rahat hisseder. Güneş ışığı misafirlerinizi ve sohbetlerinizi canlandıracaktır. 

mobilya dekorasyon

Yorum Yaz

35 − = 32