Feng Shui Ve Bilim

Feng Shui Ve Bilim

Feng Shui bir metafizik bilimidir ve hayatımızın 1/3’ünü yönetir.
Hayatımızın l/3unü cennet şansımız, bir başka deyişle kaderimiz, diğer l/3unü dünyevi şans ya da kozmik etkiler, kalan l/3unü ise yeryüzü şansı dediğimiz kişisel şansımız yönetir.
Şans dediğimiz, olma olasılığı oldukça düşük bir şeyin gerçekleşme olasılığıdır. İnsan aklıyla şimdilik hesaplanamaz. Ya da ben öyle biliyorum. Düşük olasılıklı olaylar gerçekleştiğinde bizler onu “şans” “tesadüf” diye adlandırırız. Milyonlarca kişi arasından
piyangonun sadece bir kişiye çıkması, bir kişinin alınacağı bir şirkete binlerce kişi arasından seçilmek bize göre şans olarak yorumlanır.
Aslında şans bir olasılıktan ibarettir. Bazı olaylar tesadüf diye adlandınlsa da aslında hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Çünkü evren matematiksel gerçeklikler üzerine kuruludur. Ve matematikte tesadüfe yer yoktur. Matematikte olasılıklar vardır. Girilen verilere göre sonuçlar değişim gösterir. Hepsi bu.
Hayat seçimlerden ibarettir. Yaşamlarımızda biz bir yol seçeriz ve bu yolun getirdiklerini yaşarız. Yani verileri (elde olanı veya seçimlerimizi) evrenin büyük bilgisayarına gireriz. O bizim için gerekli hesaplamaları bizim düşünemeyeceğimiz bir hızda gerçekleştirip bize sunar. Biz sunulan bu yaşamı yaşarız. Sonra da kader deriz. Böyle yaşanması gerekiyormuş, böyle yaşadık…
Oysaki sırf biz aklımızla bu hesaplamaları yapamıyoruz diye geleceğimizin şansa bağlı olduğunu söylemek doğru olmaz. Olsa olsa biz henüz bilemiyoruz diyebiliriz. Fakat bu, olayların bilinemeyeceğini göstermez. Bizim hesaplayamadığımızı gösterir. Biz insanlar evrenin bazı güçlerini ve bazı gerçeklerini görme becerilerine şimdilik sahip değiliz. Gelecekte bu olasılıkları hesaplayabilecek kuantum bilgisayarlarla çalışabilirsek bizim için hiçbir şey sürpriz olmayacaktır.
Klasik Feng Shui neredeyse tamamı mantıklı kurallarla açıklanabilen bir metafizik bilimidir. Hayatımızın üzerindeki etkisi 1/3 oranındadır. Gezegenlerin etkisi, çevresel faktörler, yaşam alanlarımız hepsi dünyevi şans adını verdiğimiz Feng Shui şansı içinde incelenir. Hayatımızın tamamı Feng Shui’den gelen şansla bağlantılı değildir.
Feng Shui şansının yanında, bizim cennet şansı diye adlandırdığımız doğuştan getirdiğimiz şansımız hayatımızın diğer 1/3 unü oluşturur. Biz buna kader diyoruz. Şimdilik değiştirilemez diye biliyoruz.
Diğer 1/3’lük kozmik etki ise, kişisel şans dediğimiz yeryüzü şansıdır. Aldığımız eğitimler, yetiştiğimiz çevre, pozitif düşünce yapısı, kendimizi geliştirmek adma yaptığımız çalışmalar kişisel şansımızla ilgilidir. Yaşamımızı etkileyen kozmik faktörleri bunlar oluşturur.
Eğer bize verilen kaderi, kişisel ve dünyevi şanslarımızla birlikte iyi kullanma ve yönetme becerisi ile geliştirebilirsek, başka insanlara göre her zaman bir adım önde olmayı başarabiliriz.
Daha önce de belirttiğim cennet şansı dediğimiz (kader) şansımızı değiştiremiyoruz. Fakat dünyevi şans dediğimiz çevresel enerjileri kontrol altında tutmamız mümkün. Yaşamımızı olumlu veya olumsuz etkileyen bu enerjileri kontrol etmek mümkünse neden bu şansımızı doğru kullanarak hayatımıza olumlu bir yön vermeyelim ki?
Bugün Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Malezya’da bu sanat her yerde uygulanmaktadır. Şehirlerin mimari yapısı Feng Shuiye göre belirlenmektedir. Feng Shui uzmanları bina şekilleri, yeri, şehir planlaması, konut projelerinin en verimli şekilde sonuçlanması için danışmanlık vermektedir. Birçok şirket önemli bir karar almadan önce veya bir yere taşınmadan önce Feng Shui uzmanlarından danışmanlık almaktadır. Umarım Feng Shui nin uygulama alanları bu ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de genişler. Atalarımız ne güzel demiş: “Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış!”
Feng Shui bir metafizik bilimidir ve hayatımızın 1/3 ’ünü yönetir. Hayatımızın 1/3 ’ünü cennet şansımız, bir başka deyişle kaderimiz, diğer 1/3 ’ünü dünyevi şans [ya da kozmik etki, kalan 1/3 ’ünü ise yeryüzü şansı dediğimiz kişisel şansımız yönetir…
Neden uygulanır?
Yaşadığımız mekânlardaki pozitif chi, bizim için çalışmaya başladığı zaman, kendimizi daha iyi, daha enerjik, daha mutlu ve huzurlu hissederiz. Zihnimiz berraklaşır. Böylece etrafımızda olan fırsatları daha iyi görür ve değerlendiririz. Performansımız artar. Hedeflerimize daha kolay odaklanırız. Daha canlı ve sağlıklı oluruz. Aile içi ilişkilerimiz iyiye gider, eşler arasındaki iletişim güçlenir, cinsel yaşamlarımızda iyileşmeler olur. Pozitif etkileşimler sonucunda karşı cinsle olan bağlantı kanalları açılır, aşkla ilgili beklentiler olumlu olarak sonuçlanır. Kısacası yaşam kalitemiz her alanda güçlenir, yaşamımızdaki eksikliklerin tamamlanması hızlanır, var olan güzellikler çoğalır. Ev Dekorasyonu Mobilya

Yorum Yaz

43 − = 34