İstikbal bebek odası modelleri 2016

Gürültü. Ses titreşimleri belli bir düzeyden sonra insan organizmasını rahatsız eder, tehlikeli olurlar. Özellikle yeni doğmuş bir bebek için çok zararlı , dırlar. Büyük kentlerin bazı bölgelerindeki gürültülerin tehlikeli duruma geldiği birçok kez yazılıp söylenmiştir. Çocuk odasının evin en sessiz yanında olması zorunludur.

Hava kirliliği. Hava kirliliği konusunda en önemli sorun İstikbal bebek odası modelleri 2016 üzerinde mikropların üremesidir. Yeni doğmuş bir bebeğin soluduğu havanın, mikroptan arındırılmasa bile, çok temiz olmasına çalışılmalıdır; çünkü çocuk her türlü mikrobu kolayca havadan kapabilir. Yani bebeğin bulunduğu ortama, nezle, vb. mikroplar taşıyan kişiler sokulmamalıdır. Yalnız bu açıklamadan, bebeğin sürekli yalnız kalması gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır. Odasının yeterince geniş ve havasının mikrop üremesine izin vermeyecek kadar temiz olması yeterlidir.

Dinlenme, beslenme, bakım, oyun ve günlük hareketliliği için İstikbal bebek odası modelleri 2016 çocuğun uygun bir yere ve eşyalara gereksinimi vardır Çocuğun bir yaşına kadar gelişme döneminde, evin içindeki yerini belirleyen işlevlerin dinlenme, beslenme, sağlık koruma (banyo ve çamaşır değişimi), oyun ve günlük hareketlilik olduğunu bili yo roz.Çocuğun yaşamının birinci yılı, gelişmesinin ilk basamağıdır ve bu işlevlerin her biri için ayrı bir yer gerekmez; aynı yer çeşitli biçimlerde kullanılabilir. Amaç, bebeğin büyüme döneminde peşpeşe ortaya çıkan çeşitli sorunları bir araya toplamak ve gidermektir. Bu yüzden İstikbal bebek odası modelleri 2016 eşyalarının yerleştirilmesine ve odanın bölünmesine özen gösterilmesi, eşyalar yerleştirilirken bebeğin genel bakımında anneye engel olmamalarını, bakımı kolaylaştırmalarını sağlayıcı çözümlerin bulunması gerekir. Eşyaların yerleştirilme düzeninin bebeğin bedensel ve ruhsal gelişmesinin birbirini izleyen çeşitli evrelerine uygun, yaşamının başlangıç deneyimlerinin serbestçe gelişmelerini destekleyici olması gerekir. Bu yüzden söz konusu işlevleri, gerçekleştirdikleri yerdeki özellikleriyle inceleyeceğiz.

Bu ahşap karyolanın ayakları tekerlekli olduğu için istenen yere çekilebilir. İki yan bölmesi çıkarılıp, çocuk biraz büyüdüğünde divan haline getirilebilir.

Bebek nerede uyur?

Önce uyuma işlevini ele alalım. Bu sorun anababanın bir beşik ya da ileriyi düşünerek bir çocuk karyolası satın almalarıyla çözümlenir. Piyasada çok çeşitli tiplerde beşik ve karyolalar satılmaktadır. Günümüzde hekimler tarafından ısrarla önerilmelerine karşın, anababaların geleneksel eski beşikleri artık kullanmak istemedikleri gözlenmektedir. Beşiklerin yerini, bebeğin ilk yılını izleyen dönemlerde sanki çocukla birlikte “büyüyebilen”, alt parçaları değiştirilerek uzayan, kolayca kurulabilen karyolalar almaktadır. Bu hem modern yaşamın getirdiği anlayışa bağlı kullanışlı bir çözümdür, hem de söz konusu karyolalar daha uzun süre kullanılabildikleri için ekonomik açıdan da elverişlidirler.

Karyolaların doğal ve yumuşak malzemeden (ahşap, vb.)olanlarını seçmek, sert malzemeden yapılanlardan kaçınmak gerekir. Sözgelimi,dışyüzeyi metal olan karyolalar, mevsimine göre, çocuğun ellerine ve bedenine çok soğuk gelebilir. Ayrıca bu tür sert dışyüzeyler, yuvarlatılmış da olsalar, çocuk bir yerini çarptığında tehlikeli kazalara yol açabilirler. Son yıllarda geleneksel be şiklerden esinlenilerek geliştirilmiş eşyalar kullanılmaktadır. Hattâ en son biçimleriyle karyolacılar, bebeğin daha serbestçe davranabilmesini sağlayacak biçimlere yönelmişlerdir. Özellikle bir yaşına kadar, bebek karyolasının döşemeye yakın olacak biçimde hazırlanması yeğlenmekte, tahtadan yalın bir yükselticinin üstüne yumuşak bir döşek sermek yeterli olmaktadır. Yer yatağında yatmak, bebeğin çeşitli konumlardaki davranışlarına daha büyük serbestlik sağlamakta.

Ahşap malzemeden yapılmış iki bebek karyolası görülmektedir. Sağdaki modelde, içi keten ve kendir lifleriyle (kıtıkla) doldurulmuş döşeğiyle ve güvenli kenarlarıyla oynar bir kundaklama bölümü de vardır. Karyolanın tabanı ayarlanabilmekte, yan bölmelerden biri alçaltılabilmektedir. Ölçüleri 126 x 6 5 cm’dir. Üstteki çizimde görüldüğü gibi ayakların altlarına yerleştirilen yaylar, anneye bebeğini salıncaktaymışçasına sallaması olanağı sağlar. Ama kuşkusuz, bebeğin sallanma alışkanlığı edinmemesi çok daha iyidir.

İstikbal bebek odası modelleri 2016

İstikbal bebek odası modelleri 2016

İstikbal bebek odası modelleri 2016

İstikbal bebek odası modelleri 2016

İstikbal bebek odası modelleri 2016

 

Yorum Yaz