Pozitif ve Negatif yönler

Feng shui’de dört pozitif ve dört negatif yön vardır. Bunlar evin içinde bahçede olduğundan daha önemlidir, ama bahçeyi de bir bütün olarak incelerken bunları göz önünde bulundurmak gerekir.

Her mülk pusula ile belirlenen sekiz bölüme aynlır: Kuzey, kuzeydoğu, doğu, güneydoğu, güney, güneybatı, batı ve kuzeybatı. Her mekân için mekânın doğası gereği bunlardan dördü pozitiftir. Feng shui’de pozitif yönler asal, sağlık, uzun ömür ve bolluk yönleridir. Öbür dört yönse negatif yönlerdir. Bunlar feng shui’de ölüm, felaket, altı shar ve beş hayalettir. Bir Chen evinde, doğu, kuzey, güneydoğu ve güneydoğu pozitif yönlerdir; batı, güneybatı, kuzeydoğu ve kuzeybatı negatif yönlerdir. Şekil 5D her ev için pozitif ve negatif yönleri gösterir.

Pozitif Yönler
Asal: Her zaman bahçenin arka tarafına renk gelip, bahçenin oturduğu yöndür. Burası aynca ‘iyi yaşam’ anlamına gelen Fu-Wei olarak da bilinir. Demek ki bahçenin bu bölümü gevşemek ve rahatlamak, stres ve gündelik yaşamın baskısından uzaklaşmak açısından uygun bir yerdir.

Burası kuş banyoları, küçük havuzlar ya da bir çeşme için de uygundur.
Sağlık: Bu yön canlılık, sağlık ve dostlar getirir. Bahçenin bu alanında renkli çiçekler bulundurmak ailede kendini iyi hissetmeyen herkes açısından iyidir. Buradaki çiçeklerin Üretim Döngüsü’nde hasta kişinin elementinden önceki elementi simgeleyen çiçekler olması önemlidir. Çünkü bu element bir sonrakini destekleyerek hasta kişiye enerji ve güç verir.

Uzun ömür: Bu alan barış, uyum, sağlık yaratarak, gençlik duygusu uyandırır. Bu alanı canlandırmak aile içindeki uyumsuzlukları ve anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olacaktır.

Bolluk: Bu alan tüm alanlann içinde en uğurlu sayılanıdır. Çin de ‘iyi Ch’i yaratmak’ anlamına gelen Sheng Ch’i adını da alır. Bu alan canlandınlırsa, ilerleme, maddi başarı, canlılık ve kafa dinginliği gelir. Asyalılar kumar oynarken şanslarının artacağına inandıklarından bu yöne bakarak oynamak isterler.

Yorum Yaz

35 + = 42