Etiket: çocuğun korkusu nasıl yenilir

Çocuğun gerçek korkuları

5-6 yaşlarında çocuk artık topluma karışır; insanlar ve yaşamları konusunda bilgisi artar; kendi dışındaki kişilerle bağları gelişir; böylece insan gerçeğinin kaçınılmaz gerçekleriyle daha koiay ilişki kurar. Sözgelimi anaokulu yaşlarında ölüm …