Uluslararası Bir Mimar Raj Rewal

Hint Yanmadası’ndan Uluslararası Bir Mimar Raj Rewal Azgelişmişliğin tipik belirtilerinden biri de bu tür toplumlar arasında kültürel iletişimin alabildiğine kısıtlı oluşu. Dolayısıyla, komşu ülkeler bile yambaşlarında olup bitenin Batı dünyasının aracılığı olmazsa farkına varamıyorlar. Zengin ve kaydadeğer bir mimari etkinlik yürüttüğü halde, pek az tanıdığımız Hindistan da bu tür ülkelerden biri. Balkrishna Doshi, Charles Correa, Raj Rewal gibi ünlü tasarımcılar, var ve onlarla İlişkimiz Batı medyasının verdiği kısıtlı yerle orantılı, yani son derece yetersiz. Oysa, hepsi de bizim toplumsal ve kültürel sorunlarımıza benzer sorunlara yanıt arayan mimarlar bunlar. Kendi kültür geçmişlerinin çağdaş dünyayla nasıl uzlaş tırılabileceğini sorguluyorlar. Rewal ise, yurttaşları arasında biçim yaratma becerisiyle özellikle seçkinleşiyor. Öte yandan da, kimlik sorunları yaşayan Üçüncü Dünya intelligentsiası arasında giderek daha sık rastlanan bir tutumla davranıp, geleneksele« lige sığınma kolaylığına yaslanmıyor. Modernite’ye sahip çıkıyor, ama bunu Modernite ürünlerini ithal etme yöntemiyle yapmıyor. Kendi deyişiyle, Modernite’yi içinde yaşadığı Doğulu kültür sistemi içinde “yeniden icat etmeye” çalışıyor. Bu Türk kültür çevresi için de ciddiye alınması gerekli bir mesaj olmalı. Rewal,le Batı üzerinden değil, doğrudan ilişki kurabildiğimiz içinse, gelişme yolunda epey yol aldığımızı düşündüğümüzü de belirtelim.

 

 

Yorum Yaz