ZEMİNLERİN ONARIMI

Zemirün yenilenmesi zaman almiş ve Boiffils gifti zemirün % 60’ini onarmak zorunda kalmiş, tabü her zemin igin farkli gozümler bulundugunu soylemeye gerekyok!
• Mutfakta: Yeni yer kaplamaları dosemek yerine, evin bütün seramik karolanni onarrnayi daha uygun bulmuşlar. Yer yer de kinlmiq mozaik pargalanm yerleştirmişler. Formation ve renkleri kanştirarak ortaya gikardiklan galişma, gergekten de ovgüyü hak ediyor.
• Yemek odasi ve antrede: Bu hacimlerin zeminleri igin, bir mermer ustasina, salonu kaplayan yer karolarimn esprisinde granito (terrazzo) d6kturülmüş. Granito denilen bu dokme mozaik, kiregli gimentolu harg igine kariştinlmiş mermer ve kalker pargalarindan ibaret. Bu yer kaplamasi, üzeri ponza ile ovulunca son derece de dayanakli oluyor.
• Mavi banyoda: Kumtaşindan gri seramik yer karolan var. Qinko küvetin rengi baz olarak alinmiş.

Ustte solda. Sari oda! Zemin gimento hargli yer karoiari ile doşeli. Tavan, Evangeline Karahalios tarafindan boyanmiş. Pike drtü, Languedoc. Koltuk, Marcel Breuer tasarimi.
Ustte sagda. Evangeline Karahalios’un boyadigi tavandan bir detay. Zambak motifli avize bitpazarindan. Ucuna eski bir Noel süsü takilmif. Avizenin zinciri kurdeleyle kamufle edilmif.

jilgm tasanmlari goze garpiyor. Tüm bunlan vurgulayan etken ise renk! Paris’teki evlerindeki gibi her yer beyaz olsaydi, o zaman bu kadar 50k ejyavi da doldurmayacaklanni soylüyorlar.
Her oda, renkli bir kutudan farksiz goründü gozü ‘ müze. Zemindeki doşemeler de renklerin etkisini vurguluyor. Sari ve yeşil yatak odalan igin de aym şey gegeüi. Desenli yer karolan ile duvarlardaki yeşil ve sari hoş bir dekor yaratmiş. Banyodaki givit mavisi küvet emayesini boylesine dikkat gekici kilan ise lavanta rengi duvarlar.
Kirmizi odaya gelince… Kirmizikahve granit yer karolanni unutturacak kadar canli bir kinmzi bu! “Bu odada uyuyan arkadaşlanmiz tekrar yatiya kalmak igin can atiyorlar” diyor evsahipleri. Odalardaki mavi/kirmizi, san/yeşil soyut tablolar, gozardi edilemeyecek kadar güzel. Hepsi de incelikle galişilmiş bovamalar… Henri’nin, ozellikle de Jacqueline’in firga darbeleri harikalar yaratmiş. Tavan boyamalannda ise firgalanm Evangeline Karahalios adinda geng bir sanatgiya birakiruslar. Dekor ve süsleme konusunda higbir kural tannnadiklan, yaşadiklan evin her koşesinden belli oluyor. Fransiz gift, amlarmda sakli evden sicak bir yuva yaratmayi başarmiş.
Kestane a£acindan kare planli güvercinligi ile W ill, yüzyildan kalma bu tarihi kir evi, Uzes yakinlannda bir meşe ormamyla gevrili. “Agaglarin gevresinde higbir şey bitmiyor saniyorsunuz, sanki toprak yammş gibi! Oysa o orada, topragm altmda, bunu hissediyorsunuz. 0 zaman emekleyerek topragi eşelemelisiniz! Yani topragm igindeki cevhere ulaşmak, insanin sirtim ve ellerini agntiyor!” diyor gülerek Marco Lillet.
Eskiden giftlik olarak kullamlan kir evine tas doşeli kügük bir yoldan ulaşiliyor. Binamn on cephesindeki balkona tirmanmiş vabani asma dallan ve duvara gomülü taşlar bu eski yapmin gegmişiyle ilgili gok şey anlatiyor aslmda. Eskiden giriş katinm bir yarisi hara olarak degerlendiriliyormu|, “fimdi burasi yasarna mekani oldu”, obür yam ise kegi agdiymis. “burasi da mutfaga donüştuüildu! ‘’ diyor Marco Lillet. Ikamet igin aynlrrüs olan list kat ise, bugün de evsahiplerince degerlendirilivor. Mekamn sari renkte kestaneden tavam, sanki gegen yüzyillar tarafindan cilalanmiş gibi! Marco Lillet bu kati tamamen kendine avirarak yeniden düzenlemiş; genig bir sa Ustte.

38_04.jpg

Yeni değişik pvc / linolyum zemin kaplamaları Görselleri \u203a Ev …

38_02.jpg

Balkon Zemin Kaplamaları – Kompozit Ahşap Deck | Yılmaz Yapı Ahşap …

Ahşap Deck Yer Kaplama (Yeni Deck Modelleri) \u203a Ev Dekorasyon …

2014 Ahşap Yer Kaplama Modelleri | Melekler Mekanı FORUM – 02 …

Yorum Yaz